سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد فضلعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
مهرداد آقایی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پوششهای سرامیکی کاربید وانادیم که ترکیب مناسبی از مقاومت سایشی و مقاومت به ضربه را به همراه چسبندگی و دوام حرارتی خوب ارائه میدهند از لحاظ تکنولوژیکی مورد توجه هستند این تحقیق به بررسی مکانیسم رشد پوشش کاربید وانادیم(VC) که به روش نفوذ واکنش گرمایی (TRD) Thermo Reactive Diffusion در سطح فولاد و خواص ساشی آن برای افزایش عمر قالبهای شکل دهی پرداخته است.تشکیل پوشش کاربید وانادیم با قرار دادن فولاد گرمکار DIN 1.2367 در محیط غنی از وانادیم حاوی پودر فرووانادیم کلرید آلومنیم و آلومینا و ایجاد ترکیب بین وانادیم محسط با کربن موجود در سطح فولاد در دما های ۹۵۰٫۱۰۵۰٫۱۱۵۰٫درجه سانتی گراد به مدت ۰٫۵ تا ۴٫۵ ساعت انجام شد.از میکروسکپ نوری و میکرسکوپ الکترونی روبشی ( (semمجهز به آنالیز نقطه ای edax واشعه ایکس برای مطالعه پوشش استفاده شد.بسته به زمان و دمای عملیات ضخامتی بین ۲٫۳ تا ۲۳٫۲ میکرومتر ایجاد شد.در بررسی مقاومت سایشی این پوشش با نمونه های نیتروکربوره و سختکاری شده با استفاده از روش تست سایش pin-on-disk مقایسه شد.مشاهده شد که نمونه پوشش شده با کاربید و انادیم دارای بالاتری مقاومت سایشی در مقایسه با نمونه های نیترو کربوره و سخت کاری شده میباشند.