مقاله خواص جبري جمع مدولي به پيمانه ۲t با r عملوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: خواص جبري جمع مدولي به پيمانه ۲t با r عملوند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمع مدولي به پيمانه ۲t
مقاله تابع بولي
مقاله شکل نرمال جبري
مقاله درجه جبري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علاييان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پوررحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهنوي سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از پرکاربردترين عملگرها در رمزنگاري متقارن، جمع مدولي به پيمانه 2t است. بنابراين بررسي خواص اين عملگر نقش مهمي در طراحي و تحليل رمزهاي متقارن دارد. خواص جبري اين عملگر در با دو عملوند مورد مطالعه قرار گرفته است. ما در اين مقاله به منظور رسيدن به نتايج بهتر و بيشتر در اين زمينه، برخي از خواص جبري را براي عملوندهايي با 2≤r تعميم داده ايم. به عبارت دقيق تر درجه جبري مولفه اي توابع بولي از جمع مدولي را به عنوان يک تابع بولي برداري در نظر گرفته ايم و تعداد عبارت ها و متغيرها در اين توابع بولي را تعيين نموده و پس از تجزيه و تحليل نظري در حالت هاي خاص، يک الگوريتم کارا براي يافتن درجه مولفه اي توابع بولي در حالت کلي پيشنهاد کرده ايم. با استفاده از اين الگوريتم، درجه جبري مولفه اي توابع بولي براي جمع مدولي به پيمانه، 232 با سه تا هشت عملوند قابل محاسبه است.