مقاله خواص حرارتي و اثر آن بر سرعت توليد اکستروژن چوب پلاستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: خواص حرارتي و اثر آن بر سرعت توليد اکستروژن چوب پلاستيک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرماسنجي پويشي تفاضلي
مقاله وزن سنجي حرارتي
مقاله چوب پلاستيک
مقاله سرعت توليد اکستروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي شورابي مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: گلزار محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش خواص و رفتار حرارتي چوب پلاستيک با استفاده از آزمايش گرماسنجي پويشي تفاضلي و وزن سنجي حرارتي اندازه گيري شده است. نمونه هاي مورد آزمايش عبارتند از: پلي اتيلن با چگالي بالا، ذرات چوب و چوب پلاستيک. نمودارهاي به دست آمده از آزمايش گرماسنجي نشان داد که افزودن ذرات چوب به زمينه پلي اتيلن باعث کاهشي در سطح زير نمودار گرماسنجي مي شود. در نتيجه، چوب پلاستيک گرماي نهان ذوب کمتري نسبت به پلي اتيلن خالص دارد اما دماي نقطه ذوب آن تغيير قابل ملاحظه اي نمي يابد. ظرفيت گرمايي ويژه پلي اتيلن و ذرات چوب و هم چنين چوب پلاستيک با استفاده از آزمايش گرماسنجي به دست آمد. نمونه هاي چوب پلاستيک گرماي ويژه کمتر از پلي اتيلن و بيشتر از چوب داشتند. در ادامه گرماي ويژه چوب پلاستيک با روش ديگري و با استفاده از قانون مخلوط ها به دست آمد و با نتايج حاصل از آزمايش گرماسنجي مقايسه شد. هم چنين نتايج آزمايش وزن سنجي حرارتي نشان داد که افزودن ذرات چوب در ماتريس پليمري، سبب کاهش دماي تخريب چوب پلاستيک مي شود. اين نتايج در توليد اکستروژن چوب پلاستيک به کار رفت و پس از حل معادله انتقال حرارت، دماي خروجي مذاب به دست آمد که با نتايج تجربي همخواني قابل ملاحظه اي داشت. پس از محاسبه دماي انجماد مذاب در قالب، پيش بيني لازم براي بالابردن سرعت توليد با افزايش دور ماردون انجام شد و نمونه هاي تجربي سالمي در توليد پيوسته به دست آمد.