سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جهانفر ابویی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده فیزیک و پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش ه
عبدالله لنگرودی – دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشکده فیزیک
محمد سیاحت گر – دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشکده فیزیک

چکیده:

در این مقاله به بررسی رفتار دمای پایین زنجیره XXZ با اسپین ۱/۲ در حضور میدان مغناطیسی عرضی پرداخته ایم. بک کمک روش قطری سازی دقیق، سیمای فاز مدل بررسی شده و مغناطش به عنوان پارامتر نظم در دمای صفر محاسبه شده است. همچنین رفتار ظرفیت گرمایی مدل بر حسب دما برای مقادیر مختلف میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است. در ناحیه hƒ <h< hc ظرفیت گرمایی دارای دو بیشینه است. وجود دو بیشینه معرف دو مقیاس انرژی هم مرتبه در سیستم است. یکی از این مقیاس های انرژی در نقطه بحرانی به صفر می گراید و دیگری معرف نظم پارامغناطیس در جهت میدان است.