سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید مصطفی منیری –
مریم مقیمی –
زهرا نوربخش –
سیدمجتبی مستجاب الدعواتی –

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نظریهی تابعی چگالی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیبات MnRuGa ,MnRuGeدر فاز fcc بررسی می شود. انرژی کل دستگاه الکترونی به صورت تابعی از حجم محاسبه و به کمک آن پارامتر شبکه، مدول حجمی و مشتق مدول حجمی تعیین شده است. با رسم چگالی حالتهای الکترونی کل و جزئی و نوارهای انرژی این ترکیبات در حالت فرومغناطیس، خواص الکترونی آنها بررسی میشود. همچنین تأثیر فشار بر گشتاور مغناطیسی این دو ترکیب مورد بررسی قرار میگیرد.