سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی یعقوبی – دانشکده فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اردوان کوهی – پژوهشکده فیزیک پلاسما وگداخت هسته ای ، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، س

چکیده:

ما خواص الکترونیکی اندوهدرالهای(n=0 , -1 ; N= 60 , 70) (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم برای این کار، از هامیلتونین PPP (Pariser-Parr-Pople) استفاده نمودیم تا برهم کنش الکترون-الکترون را نیز در محاسبات وارد کرده باشیم و اثر این برهم کنش را بر روی خواص الکترونیکی این مولکولها مشاهده کنیم. نتایج نشان میدهند که بر هم کنش کولنی نقش تعیین کنندهای در خواص الکترونیکی مولکولهای فوق دارند.