سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید مصطفی منیری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
زهرا نوربخش – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
سید مجتبی مستجاب الدعواتی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نظریهی تابعی چگالی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیبات MnRhGa MnRuGa ر فاز fcc بررسی می شود. انرژی کل دستگاه الکترونی به صورت تابعی از حجم محاسبه و به کمک آن پارامتر شبکه، مدول حجمی و مشتق مدول حجمی تعیین شده است. با رسم چگالی حالتهای الکترونی کل و جزئی و نوارهای انرژی این ترکیبات در حالت فرومغناطیس، خواص الکترونی آنها بررسی میشود .