سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رستم مرادیان – گروه فیزیک دانشگاه رازی
علی فتحعلیان – گروه فیزیک دانشگاه رازی

چکیده:

در این مقاله خواص ساختاری و الکترونی کربن نانولوله های دو دیواره (۵,۵)@(۱۰,۱۰) با استفاده از مدل تنگ بست Tight binding مورد بررسی قرار می گیرد .. با در نظر گرفتن بر هم کنش بین دیواره ها یک انتقال فازی از فلز به نیمه رسانا اتفاق می افتد که دلیل آن جهش الکترون مابین دو دیواره کربن نانولوله است . محاسبه چگالی حالتها نشان دهنده گاف نیمه رسانایی برای این مورد می باشد