سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا هژبری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
نفیسه مقیمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
مریم بختور – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
محمود قرآن نویس – مرکز تحقیقات پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده:

در این مقاله اثر نشاندن لایه آلومینیوم روی قطعات PET(Polyethylene terephtalate) با تاکید بر خواص ضد نوری لایه ها بررسی شده است . لایه نشانی با دستگاه مگنترون جریان مستقیم، در زمانهای متفاوت ۱ و ۳ و ۵ و ۷ دقیقه انجام شده است . با بررسی نتایج به دست آمده از SEM و اسپکتروفوتومتری دیده شد که با افزایش لایه آلومینیومی خاصیت بازتاب نور از سطح لایه افزایش یافته و خواص ضد نوری بسیارخوبی به دست می آید .