سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر وهاب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی قاسمی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

سرامیکهای تیتانات قلع زیرکونیوم خصوصا ترکیب Zr0.8Sn0.2TiO4 به دلیل فاکتور کیفیت بالا و پایداری حرارتی برای کاربردهای مشدد دی الکتریک یا فیلتردر گستره فرکانس های مایکروویو مناسب هستند اما دمای تف جوشی آنها بیش از ۱۵۵۰ درجه گزارش شده است درپژوهش حاضر تاثیر افزودن اکسید مس بردمای تف جوشی و خواص مایکروویو سرامیکهای Zr0.8Sn0.2TiO4 مورد بررسی قرارگرفت خواص مایکروویو این ترکیب وابسته به شرایط فرآوری و ویژگیهای ریزساختاری بود مشخص شد که افزایش درصد این افزودنی تا ۱/۵ درصد فاکتور کیفیت را تا مقدار ۴۵۸۱/۶ افزایش می دهد که بهدلیل افزایش دانسیته و اندازه دانه می باشد تغییرات در پارامترهای شبکه که می تواند تغییراتی در توزیع بارهای فضایی به دنبال داشته باشد نیز برخواص مایکروویو تاثیر گذار است.