مقاله خواص مغناطيسي و ساختاري ابررساناي Bi-2223 آلاييده با کادميوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۸۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: خواص مغناطيسي و ساختاري ابررساناي Bi-2223 آلاييده با کادميوم
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرفتاري مغناطيسي
مقاله ابررساناي پايه بيسموت
مقاله آلايش
مقاله كادميوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي قهفرخي سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرشوشتري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابررساناي Bi1.64-xPb0.36CdxSr2Ca2Cu3Oy که در آن  0.06و ۰٫۰۴، ۰٫۰۲، x=0.0 مي باشد به روش واکنش حالت جامد تهيه گرديد. پذيرفتاري مغناطيسي نمونه ها اندازه گيري شده و ساختار آنها توسط XRD،SEM  وEDX  مورد مطالعه قرار گرفته است. اگرچه وجود سرب براي تشکيل فاز Bi-2223 ضروري بوده، اما حضور کادميوم به ايجاد درصد بالاي فاز مذکور و پايداري آن کمک مي کند. نتايج حاصل از الگوهاي پراش و پذيرفتاري مغناطيسي نشان مي دهند که مقدار کم کادميوم و زمان پخت طولاني درصد فاز Bi-2223 را افزايش داده و پيوند بين دانه اي را بهبود مي بخشد، به طوري که بيشترين فاز Bi-2223 مربوط به نمونه با زمان پخت ۲۷۰ ساعت و آلايش کادميوم به مقدار ۰٫۰۴ مي باشد.