سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرزاد قنبری – آزمایشگاه حالت جامد و نانو فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه کاشان
عبدالعلی رمضانی –
محمد الماسی کاشی –

چکیده:

نانوسیم های آلیاژی CoxFe1-x با قطر ۲۶ نانومتر و فاصله بین حفره ای ۶۵ نانومتر به روش الکتروانباشت متناوب متقارن درون قالب های حفره دار آلومینا ساخته شد. نتایج نشان می دهد که نیروی وادارندگی و نسبت مربعی بودن آلیاژها با افزایش درصد کبالت تغییر می یابد و در x=0/5 به حداکثر مقدار ۲۳۳۰ ارستد و ۱ می رسد. مطالعه رفتار مغناطیسی این نانوسیم ها نشان می دهد که رفتار آنها با مدل چرخش همدوس انطباق بیشتری دارد.