سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم عطاران کاخکی – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی، مشهد
مهدی عادلی فرد – گروه فیزیک،دانشگاه پیام نور،مشهد
محمدمهدی باقری محققی – آز مایشگاه نانو تکنولوزی ،دانشگاه فردوسی،مشهد، دانشکده فیزیک ، دانش

چکیده:

خواص نوری مغناطیسی لایه های نازک فرو مغناطیسی از اهمیت زیادی در کاربرد های ذخیره سازی و کلید زنی نوری بر خوردار اسـت . در کـار انجـ ام شـده،لایه هـای نازک منگنز و کبالت با در صد های مختلف منگنز به روش اسپری پایرو لیزیز تهیه و خواص مغناطیسی ونوری آن ها با سامانه مورد نظر بررسی گردیده است . بررسی ها نشان می دهد که این لایه های با در صد کم منگنز فرو مغناطیس و زاویه چرخش در مد عبوری ( اثر فاراده ) در ضخامت ۲۰۰ نانو متر حدود ۲ درجه می باشد