مقاله خواص مکانيکي و شکل شناسي لاستيک آکريلونيتريل بوتادي ان تقويت شده با الياف کوتاه نايلون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: خواص مکانيکي و شکل شناسي لاستيک آکريلونيتريل بوتادي ان تقويت شده با الياف کوتاه نايلون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاستيک آکريلو نيتريل بوتادي ان (NBR)
مقاله الياف کوتاه نايلون
مقاله عامل سازگارکننده
مقاله خواص فيزيکي و مکانيکي
مقاله شکل شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنيان شهره سادات
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کامپوزيت هاي لاستيک آکريلونيتريل بوتادي ان (NBR) با مقادير مختلف الياف کوتاه ضايعاتي نايلون ۶۶ با استفاده از غلتک آزمايشگاهي تهيه شده اند. اثر مقدار الياف و عامل سازگارکننده بر خواص فيزيکي، مکانيکي و شکل شناسي کامپوزيت هاي تهيه شده مطالعه شده است. مشخصات پخت آميزه ها به وسيله دستگاه ريومتر مطالعه شده است. نتايج نشان مي دهد، با افزايش مقدار الياف زمان پخت و برشتگي کاهش، ولي سرعت پخت افزايش مي يابد. خواص مکانيکي آميزه هاي ياد شده با افزايش ترکيب درصد الياف کوتاه در دو جهت طولي و عرضي افزايش نشان مي دهد. هم چنين، چسبندگي الياف به ماتريس لاستيکي با افزودن عامل سازگارکننده هگزا متيلن تترا آمين، رزورسينول و سيليکاي آب دار (HRH) افزايش مي يابد. براي مطالعه اثر عامل سازگارکننده بر چسبندگي ماتريس به الياف رفتار تورمي کامپوزيت ها در حلال N،-N دي متيل فرماميد و هم چنين شکل شناسي سطح شکست آميزه ها به وسيله ميکروسکوپ الکترون پويشي بررسي شده است. مقدار تورم براي کامپوزيت هاي شامل سازگارکننده به ويژه در جهت طولي کاهش داشته و تصاوير ميکروسکوپي سطح شکست نمونه ها نشان مي دهد، عامل سازگارکننده از بيرون کشيده شدن الياف از ماتريس  NBRجلوگيري مي کند.