سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مدرسی – کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
محمد اسماعیلیان – استادیار، پژوهشکده مواد و انرژی های نو سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ا

چکیده:

در این مقاله درباره تاثیر دو نوع از فرآیندهای رسوب سختی (T73 و T7351) بر روی خواص مکانیکی آلیاژ AA7075 و به دنبال آن اثراتی که هر یک بر روی مقاومت ترک ناشی از خوردگی تنشی (SCC) می گذراند مطالعه شد. عملیات حرارتی T7351 سبب افزایش استحکام آلیاژ AA7075 در مقایسه با شرایط T73 به واسطه تشکیل رسوبات بر روی نابجایی ها گردید. درصد کاهش سطح مقطع و درصد ازدیاد طول نیز در حالت T7351 نسبت به T73 افزایش یافت. در حالیکه کلیه خواص مکانیکی از جمله استحکام، کاهش سطح مقطع و درصد ازدیاد طول در اثر قرار گرفتن نمونه ها تحت شرایط SCC کاهش یافتند. میزان افت کاهش سطح مقطع و افت درصد ازدیاد طول در اثر قرار گرفتن نمونه ها تحت شرایط SCC در نمونه های T73 و T7351 به ترتیب ۱۴ و ۹/۵ درصد بود که بیانگر مقاومت به SCCی بهتر نمونه ها در شرایط T7351 نسبت به T73 میباشد. علت آن میتواند افزایش استحکام و بر طرف شدن تنش های پسماند در اثر فرآیند کشش پی از کوئنچ در شرایط T7351 باشد.