سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فدوی بوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از روشهای تولید مواد لازم برای فرایند شکل دهی در حالت نیمه جامد فرایند SIMA است در این راستا به منظور ایجاد یک ساختار مناسب برای اجرای فرایند تیکزوفرم ابتدا توسط یک پرس برروی نمونه های ریختگی الیاژ A356به میزان ۲۰ درصد کارسرد انجامگرفت و در درجه حرارت ۶۰۰ درجه به مدت ۱۰ دقیقه نگهداری شدند و سپس نمونه ها به دو گروه تقسیم شدند در همین دما گروه اول تحت ۳۰ درصد و گروه دوم ۵۰ درصد کارگرم قرارگرفتند. دراین تحقیق تاثیر شکل سیلیکون های یوتکتیک و درصد کارگرم انجام گرفته روی خواص مکانیکی الیاژ تیکزوفرم A356تولید شده با استفاده از روش SIMA مورد بررسی قرارگرفت. در انتها این خواص با خواص مکانیکی الیاژ ریخته گری شده به صورت معمولی مقایسه شد.