سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صالح تهمتن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تکنولوژی شکل دهی نیمه جامد دارای مزایایی بر انواع فرآیندهای شکل دهی مرسوم از قبیل ریخته گری تحت فشار و ریخته گری کوبشی است. تکنولوژی تیکزوفرمینگ می تواند برای تولید ساختارهای غیردندریتی برای شکل دهی نیمه جامد فلزات به شکلهای پیچیده مورد استفاده قرار گیرد. خواصمکانیکی و خوردگی ترکیبات نیمه جامد می تواند توسط پارمترهایی نظیر کسر جامد، شرائط عملیات حرارتی و میزان کاهش ضخامت نهایی بهبود پیدا کند. در این تحقیق آلیاژ A356 که یکی از آلیاژهای پرکاربرد برای فرایندهای نیمه جامد است، به روش رئوکاست با کسر جامد ۶۰ % تهیه شده و در دماهای ۶۰۰ و ۶۱۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه قرار گرفت و به میزان ۵۰ % کاهش ضخامت داده شدند وخصوصیات میکروساختاری و خواص مکانیکی آنها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل نشان داد که انجام عملیات فوق تاثیر به سزاِِیی در تغییر مورفولوژی ذرات α اولیه و ذرات سیلیکون یوتکتیکی دارد. همچنین استحکام کششی و درصد تغییر طول آلیاژ تیکزوفرم شده در دمای بالاتر بیشتر از آلیاژ تیکزوفرم شده در دمای پایین تر و همچنین آلیاژ رئوکاستاولیه است.