سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل باباخانی – دانشجوی دکتری دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی حائریان – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد قمبری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در فرایند تولید قطعات به روش متالورژی پودر استفاده از روانساز برای بهبود حرکت ذرات پودردر عمل فشردن و همچنین کاهش اصطکاک بین قطعه و قالب به منظور بالا بردن عمر قالب و خروج راحت تر قطعه معمول می باشد روانساز اضافی در صورت عدم امکان خروج طی فرایند تف جوشی با عث ایجاد حفره و کاهش چگالی و نهایتا کاهش خواص مکانیکی می گردد دراین تحقیق با استفاده از روانسازی جداره ی () قالب تاثیر کاهش درصد روانساز در نمونه های تولیدی به روش معمول فشردن و فشردن گرم در فشار ۶۵۰ مگاپاسکال برای الیاژ پایه ی اهن مورد بررسی قرارگرفت. بررسی ها نشان داد که کاهش درصد روانساز در ترکیب پودردر هردو حالت فشردن گرم و فشردن سرد باعث افزایش چگالی و خواص مکانیکی نمونه ها می شود.