سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله ابراهیمی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
علی نرگس خانی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
محمود ابراهیمی خلیلی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، مدیریت جهاد کشاورزی سپیدان

چکیده:

در دهه های اخیر محققان دریافته اند که سلامت بدنی و روحی انسان ها ارتباط مستقیم و نزدیکی با نوع و کیفیت تغذیه دارد. نتایج پژوهش های اخیر نشان داده اند که کوآنزیمQ10در تامین انرژی بدن نقش حیاتی دارد؛ بگون های که مشخص شده این کوآنزیم بر فعالیت های قلب، کبد، تولید اسپرم، فعالیت ماهیچه ها، بهبود سیستم ایمنی بدن، درمان بیماری های دهان و لثه، کاهش فشار خون،درمان سرطا نها و کاهش تومورهای بدخیم تاثیر می گذارد. پزشکان و پژوهشگران سراسر دنیا به این حقیقت دست یافت هاند که کوآنزیمQ10برای درمان بسیاری از بیماری ها و همچنین پیشگیری از عوامل ایجاد آنها بسیار موثر م یباشد. این شبه ویتامین درهمه ی سلول های بدن یافت شده و نقشی بسیار مهم و حیاتی را در این سلو لها ایفا می کند. کوآنزیمQ10دارای خاصیت استثنایی آنتی اکسیدانی می باشد. در مطالعات اخیر مشخص شده که نور خورشید، متابولیسم روزانه بدن و سلول ها، اثرات محیطی، سموم وسیگار عوامل اصلی تشکیل رادیکال های آزاد می باشند. این ات مها و مولکول های بسیار فعال، نقشی منفی در فعالیت های الکترون های مزاحم داشته و تلاش م یکنند تا برای ایجاد تعادل این الکترو نهای مزاحم را از گردش اربیتالی خود خارج نمایند. چنین روندی موجب می شود تا مولکول بعدی ناپایدار شده و تولید رادیکال های آزاد بعدی نیز سرعت گیرد. هنگامی که چنین فرآیند اجتناب ناپذیری جزیی از متابولیسم سلول گردد، زنجیره های خطرناکی تشکیل م یگردند که منجر به آسیب بافت سلول های مرکب وتخریبDNAو پروتئین ها و چربی های بافتی می گردند؛ که مجموعه این شرایط تحت فعالیت آنتی اکسیدانی ۱۰Q خنثی می گردند.