مقاله خوانشي ساختارگرايانه از داستان «کلاغ ها» نادر ابراهيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ادبيات كودك از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: خوانشي ساختارگرايانه از داستان «کلاغ ها» نادر ابراهيمي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي کنش گر
مقاله داستان
مقاله روايت
مقاله شخصيت پردازي
مقاله طرح
مقاله فرايند پايدار و ناپايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهرام سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گريماس از ساختارگرايان و نظريه پردازان نشانه شناسي، با تاکيد بر ساختار روايت کوشيد با عبور از رويه يا سطح و ساختار متن، به لايه هاي دروني آن دست يابد. رويکرد اصلي گريماس، يافتن ارتباط ساختاري پنهاني است که در فرايند توليد معنا موثر است. در حقيقت، نويسنده با ايجاد نوعِ خاص روايت و راوي در داستان خود، سلسله اي زنجيره وار از «فرستنده/پيام/گيرنده» را به کار مي گيرد و با ايجاد ساختاري درست و منسجم براي يک داستان به زيبايي اثر مي افزايد.
بنابراين، نگارنده در اين مقاله بر آن است، با کاربرد شيوه هاي جديد تحليل داستاني، نقد روايتي (استفاده از فرايند پايدار و ناپايدار) و الگوي کنش گر گريماس يکي از داستان هاي برتر نادر ابراهيمي، (کلاغ ها)، را بررسي و تحليل کند و به ياري روايت شناسي، ساختار و مناسبات دروني نشانه هاي متن و با کاربرد نشانه شناسي، ارتباط ميان شخصيت هاي داستاني را تبيين نمايد و به اين ترتيب زمينه اي را براي آشنايي با انديشه هاي نادر (=ناب) و شناخت شيوه داستان پردازي اين نويسنده فراهم آورد.