مقاله خودتميزشوندگي لکه متيلن بلو و اسيد بلو ۱۱۳ روي پارچه پشم/پلي استر عمل شده با نانو دي اکسيد تيتانيوم زير نورفرابنفش بدون زردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: خودتميزشوندگي لکه متيلن بلو و اسيد بلو ۱۱۳ روي پارچه پشم/پلي استر عمل شده با نانو دي اکسيد تيتانيوم زير نورفرابنفش بدون زردي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودتميزشوندگي
مقاله نانو دي اکسيد تيتانيوم
مقاله پشم/پلي استر
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله زردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف اله زاده سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور ايجاد ويژگي خودتميزشوندگي روي کالاي پشم / پلي استر به كمك نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم انجام شده است. به منظور جذب بهتر نانو ذرات روي کالا، اکسيداسيون جزء پشمي توسط پرمنگنات پتاسيم انجام شده است. همچنين براي تثبيت ذرات نانو دي اكسيد تيتانيوم روي سطح پارچه از پيوند دهنده شيميايي بوتان تترا كربوكسيليك اسيد استفاده شده است. ويژگي خود تميز شوندگي کالا توسط لکه گذاري سطحي با رنگزاهاي متيلن بلو و اسيد بلو ۱۱۳ بررسي شده و به علاوه برخي ديگر از ويژگي هاي کالا مانند زمان جذب قطره آب، زاويه بازگشت از چروک، خمش پارچه و شاخص زردي آزمون و نتايج گزارش شده اند. همچنين در بررسي طيف FT-IR برخي از نمونه ها افزايش گروه هاي عاملي در منسوج پس از آماده سازي کالا مشاهده شده است. اختلاف رنگ منسوجات آماده و پيوند شده با TiO2 بعد از پرتودهي با پرتو فرابنفش نسبت به قبل از پرتودهي ويژگي خودتميزشوندگي را به خوبي نشان مي دهند. همچنين طيف انعکاسي در محدوده فرابنفش نشان مي دهند که وجود ذرات نانو دي اکسيد تيتانيوم به جذب تابش فرابنفش کمک کرده و از زرد شدن کالا جلوگيري کرده است.