سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه سارانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
سودابه براهویی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهرناز ریگی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

خودخشک کنی در هر نوع بتن دراثر انقباض شیمیایی که هنگام اضافه کردن آب به سیمان به وقوع می پیوندد، اتفاق م ی افتد . در بتن با کارایی بالا، تخلخل کم تأثیر خودخشک کنی را نسبت به انواع دیگر خیلی بیشتر نشان می دهد . مقاله ی حاضر درباره ی خودخشک کنی در بتن می باشد، که به منظور رسیدن به طرح اختلاط مناسب جهت بهبود شرایط خش ک شدن بتن، تر ک های میکرونی، تن ش های خودبخودی، انقباض و مقاومت درمقابل یخ زدگی دررابط هبا خودخش ککنی م یباشد.