مقاله خودسازماندهي در تالاب هورالعظيم / هورالهويزه با تاكيد بر اكولوژي سيماي سرزمين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: خودسازماندهي در تالاب هورالعظيم / هورالهويزه با تاكيد بر اكولوژي سيماي سرزمين
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب هورالعظيم / هورالهويزه
مقاله تغييرات
مقاله خودسازماندهي
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله متريك
مقاله سيماي سرزمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري سحر
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني فرد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب هورالعظيم / هورالهويزه يكي از مهمترين پناهگاه هاي حيات وحش و اكوسيستم هاي آبي مشترك بين كشور ايران (جنوب غرب) و كشور عراق و بخشي از تالاب هاي بزرگ بين النهرين است كه تغييرات مختلف در دو دهه اخير تاثيرات مهمي بر ساختار و كاركرد اين مجموعه گذاشته است. مساحت اين تالاب در فاصله زماني حدود ۲۰ سال (۱۳۶۷-۱۳۴۵) بين ۵۶۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ هكتار گزارش شده است. (UNEP, 2001) به دلايل مختلف به مرور زمان بخش وسيعي از آن خشك شده و در سال ۱۹۹۱ وسعتي معادل ۳۱۰۰۰۰ هكتار داشته است. روند تحولات هور بر اساس تغييرات در عناصر ساختاري تعريف شده در ۳ مقياس (لكه، پهنه همگن و كل سيماي سرزمين) و در دو دوره زماني ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ به كمك متريك ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه روند تغييرات مشابه (خرد شدن و …) به تفكيك مكان، متفاوت و در برخي پهنه ها شديدتر است. بخش مهمي از اين تغييرات بيشتر به علت فعاليت هاي توسعه ضمن ناديده گرفتن تاثيرات پايين دست آنان در مقياس كل سيماي سرزمين است، كه كليه كشورهاي مرتبط در بروز عوارض و تاثيرات توسعه سهيم اند و از اين رو انجام اقدامات اصلاحي به منظور جلوگيري از روند تخريب تالاب هورالعظيم مستلزم اقدامات مشترك دو يا چندجانبه و در برخي موارد با قبول مسووليت يك كشور اولويت مي يابد.