مقاله خودکارآمدي جنسي و رضايت زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: خودکارآمدي جنسي و رضايت زناشويي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي جنسي
مقاله خودکارآمدي عمومي و رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي کاشاني فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام غفاري سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه خودکارآمدي جنسي با رضايت زناشويي است. گروه نمونه اين پژوهش، ۱۹۴ نفر از دانشجويان زن دانشکده روان شناسي واحد رودهن بود که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و با پرسشنامه خودکارآمدي جنسي و خودکارآمدي عمومي، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج، نشان داد که خودکارآمدي جنسي با رضايت زناشويي رابطه معناداري داشته و از نمرات خودکارآمدي جنسي مي توان نمرات رضايت زناشويي افراد را پيش بيني کرد.