سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرضیه اعتمادی – بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
عبدشور ورطنیان – بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

چکیده:

مقدمه و هدف:
رویدادهای انسانی مهم دهه های اخیر جهان از نظر سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، جغرافیایی و انسانی نشان می دهد که جوامع بشری پیوسته در معرض حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان ها بوده است و به طور پیوسته با بحران های گوناگونی مواجه می باشند.بحران به صورت بخش جدایی ناپذیر و طبیعی حیات سازمان ها و جوامع امروزی درآمده است. دسته مهمی از این بحران ها حوادث غیر مترقبه می باشند. مدیران مراقبت های بهداشتی با مروری بر برنامه موسسه خود در حوادث غیر مترقبه آگاه می شوند که آنها در اکثر موارد به طور مناسب و کافیبرای رویارویی با یک بحران آماده نیستند . در این مطالعه به طور مبسوط عملکردهای سنتی مدیریت پرستاری و کاربرد آنها در وقوع حوادث غیر مترقبه مورد قرار خواهد گرفت.
محتوی:
در هر جا که حادثه غیر مترقبه ، به هر شکلی اتفاق بیافتد ، همیشه قربانیان انسانی بر جا می گذارد و باعث صدمه یا مرگ افرادمی شود و اثراتی سوء بر سلامتی آنها در طی دوره های طولانی بعدی خواد گذاشت . حوادث غیر مترقبه هرگز نمی توانند به عنوان یک حالت عادی در نظر گرفته شوند.مراکز مراقبت بهداشتی و بیمارستان ها در سراسر کشور ، باید خود را برای حوادث غیر مترقبه داخلی و خارجی آماده کنند. حوادث غیر مترقبه به مدیرانی نیاز دارند که تصمیمات سریعی بگیرند و با تکیه بر مدیریت علمی و تجربه های علمی ، چهارچوبی برای تصمیم گیری و کنترل فراهم سازند. مدیریت مدرن حوادث غیر مترقبه شامل برنامه ریزی و آمادگی قبل از حادثه به علاوه مدیریت بحران می باشد. اگر چه روش مدیریتی که بر وری همکاری و تشریک مساعی در پرسنل تاکید داشته باشد روش خوبی برای مدیر به منظور کنترل تیم در حادثه می باشد. ولی شیوه رهبری استبدادی و جهت دهنده در زمان بروز بحران اثر بخشی بیشتری خواهد داشت. چرا که مدیران در بحران باید عملکرد سریعی داشته باشند. و زمان و وقوع حادثه ، زمانی برای شک و تردید و بحث برای رسیدن ، به توافق نظر نمی باشند. در طی بحران ، مدیران پرستاری در پنج حیطه منابع انسانی ، مالی ، مواد بحران حمایتی و سیستم مسئولیت دارند. و مدیریت در هر یک از موارد فوق در قبل ، حین و بعد از بحران حیاتی است. در حوادث غیر مترقبه اغلب بیمارستان ها برای مداخله در صدمات و جراحات وسیع و سنگین آماده می شوند در حالی که اکثر قربانیان ، جراحات نسبتا مختصری دارند. فقدان برنامه ریزی و ضعف در وظایف مدیریت موجب هرج و مرج می شود. یکی از مهم ترین وظایف مدیران پرستاری برنامه ریزیبرای آموزش مداوم کارکنان در جهت کسب مهارت های لازم در حوادث غیر مترقبه می باشد. . اولین ساعات بعد از هر حادثه غیر مترقبه به عنوان ساعات طلایی شناخته می شود ، لذا عملکرد های پرستاری تحت مدیریت حرفه ای از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نتیجه گیری:
عملکرد پرستاری در حوادث غیر مترقبه متفاوت از پرستاری عمومی است و نیاز به عملکرد اورژانسی دارد. ولی مدیریت پرستاری در طی یک حادثه غیر مترقبه ، در مفهوم متفاوت از مدیریت روزانه نخواهد بود، به این معنی که همان اصول اساسی و ساختاری ، باید یک چارچوب قوی و هدایت کننده را برای تمامی پرستاران فراهم کند. لذا تلاش برای سازماندهی کردن بهتر پرستاران و کارمندان در تیم بهداشتی ، مدیریت حوادث غیر مترقبه را موفقیت آمیز تر خواهد کرد.