مقاله خودگرداني عقلاني، مدل پذيرفته شده خودگرداني فردي، بحثي در اهداف تعليم و تربيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: خودگرداني عقلاني، مدل پذيرفته شده خودگرداني فردي، بحثي در اهداف تعليم و تربيت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودگرداني فردي
مقاله هدف تربيتي
مقاله خودگرداني عقلاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك سرشت محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي مقدم مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي زاده يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خودگرداني فردي ايده اي است که با دو واکنش متفاوت صاحب نظران تربيتي روبرو شده است. در حالي که طرفداران اين ايده آن را هدفي مثبت ارزيابي کرده اند که توانايي انتخاب آزاد و مستقل را در فرد ايجاد مي کند، مخالفان آن بر اين باورند که در نظر گرفتن خودگرداني فردي به عنوان هدفي تربيتي ممكن است منجر به جدايي فرد از جامعه شده و او را به سمت خودشيفتگي و عدم تبعيت از اصول و ارزش هاي جمعي سوق دهد. به نظر مي رسد که منشا اين مخالفت ها، به سوء برداشت ها و اختلاف نظرهايي بر مي گردد که درباره «مفهوم» و «درجه» خودگرداني فردي وجود دارد. در اين مقاله، مدلي از خودگرداني بر اساس «مفهوم عقلاني» و «درجه حداقلي» آن معرفي شده است که مي توان آن را به عنوان مدلي توجيه پذير و متعادل از خودگرداني فردي پذيرفته شده، به مثابه «هدفي تربيتي» پيشنهاد كرد.