مقاله خود مکان يابي در شبکه هاي حسگر با استفاده از منطق فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: خود مکان يابي در شبکه هاي حسگر با استفاده از منطق فازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه حسگر
مقاله گره راهنما
مقاله سيستم مکان يابي Ad-hoc
مقاله منطق فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيانوش ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: دانا آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبكه حسگر شبكه بي سيم شامل حسگرهاي كوچك و با هزينه پايين مي باشند كه اطلاعات محيطي را جمع آوري و منتشر مي كنند. مکان يابي در شبكه حسگر بي سيم در چند دهه اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. يک شبکه حسگر شامل تعداد زيادي گره مي باشد که برخي از آنها تحت عنوان گره راهنما شناخته مي شوند، که گره راهنما داراي موقعيت مکاني مشخص مي باشد و در جهت مکان يابي سايرگره ها کمک مي کند. اين تحقيق ترکيبي از تکنيک مکان يابي پيشرفتهAd-hoc، تکنيک انرژي دريافتي سيگنال و استفاده از منطق فازي براي تخمين موقعيت گره ها در شبکه اي با ۲۰۰ گره است. در اين شبکه ۲۰% گره ها به عنوان گره راهنما عمل مي کنند و اين گره ها در مکان يابي ۱۶۰ گره باقيمانده شرکت خواهند داشت. براي مکان يابي لازم است ۴ عدد از بهترين گره هاي راهنما انتخاب شوند. گره راهنما نزديک به گره نامشخص، به عنوان بهترين گره راهنما فرض شده است. در چنين شبکه گسترده اي پيدا کردن فاصله کل گره هاي نامشخص از گره هاي راهنماي موجود کار وقت گيري خواهد بود با کمک منطق فازي، قرار دادن محدوديت فاصله و انتخاب نزديک ترين گره راهنما به گره نامعين مي توان ۴ عدد از نزديک ترين گره هاي راهنما را انتخاب کرد. در اين حالت همان طور که شرح داده خواهد شد ميزان خطا به دليل انتخاب گره هاي نزديک کاهش پيدا مي کند، سپس با استفاده از تکنيک مکان يابي مکان گره ها تعيين مي شود. فازي اين امکان را به ما مي د هد که با استفاده از احتمالات و قوانين فازي، مکان يابي در زماني کمتر از ۲٫۴ ثانيه با متوسط انحراف خطاي مکان يابي ۰٫۴۵۹۷= Z انجام گيرد.