سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فراز صادق وزیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس مر

چکیده:

شاید به جرات بتوان ادعا کرد انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرینتوفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترلهای لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد. موضوعی همواره در فرایند کنترل مورد بحث و باشد این است که، شیوه های رایج کنترلی علاوه بر هزینه بالا، نمی توانند به طور کامل به کنترل کارمندان در سازمان و مردم در جامعه بپردازند. مفهومی که در مدیریت نوین ارائه میگردد، خود کنترلی است. یعنی ایجاد حالتی در درون فرد است که او را بدون اعمال نظارت خارجی به انجامدرست وظایف و مسوولیت هاییش متمایل می سازد. نیل به این هدف جز از طریق کار فرهنگی میسر نخواهد شد. خوشبختانه در جامعه ما به علت وجود زمینه ای مساعد و مطلوب خود کنترلی از نظر اعتقادی، بهترین بستر شد برای تحقق این مهم وجود دارد. در این مقاله علاوه بر توضیح کنترل و خودکنترلی، جز کوچکی از مفاهیم شرعی را که در ایجاد خود کنترلی موثر هستند، ارائه می شود.