مقاله خوردگي حفره اي آلومينيوم خالص تجارتي و ماده مرکب Al-TiB2 در محلول يک مولار کلريد سديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: خوردگي حفره اي آلومينيوم خالص تجارتي و ماده مرکب Al-TiB2 در محلول يک مولار کلريد سديم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده مرکب زمينه فلزي آلومينيم
مقاله پتانسيوديناميک
مقاله پتانسيواستاتيک
مقاله حفره دار شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي ناييني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خوردگي حفره اي آلومينيم خالص تجارتي و ماده مرکب زمينه فلزي آلومينيم با ذرات تقويت کننده TiB2 در محلول يک مولار کلريد سديم بررسي گرديد. روش هاي مورد استفاده پلاريزاسيون پتانسيوديناميک و پلاريزاسيون پتانسيواستاتيک بود. آزمايشهاي پتانسيوديناميک در شرايط دمش گاز نيتروژن به داخل محلول و حالت بدون دمش گاز در سرعت هاي متفاوت روبش پتانسيل انجام شد. تاثيرات دمش گاز نيتروژن به داخل محلول و تفاوت سرعت روبش پتانسيل در مورد نمونه آلومينيم خالص تجارتي و نمونه هاي ماده مرکب Al-TiB2 بررسي شد. آزمايشهاي پتانسيواستاتيک براي تعيين موقعيت دقيق پتانسيل بحراني حفره دار شدن (Epit) نمونه ها انجام شد و نتايج نشان داد که حضور ذرات تقويت کننده تيتانيم دي بورايد در زمينه آلومينيم تاثير قابل ملاحظه اي بر پتانسيل بحراني حفره دار شدن نشان نمي دهد. پتانسيل بحراني حفره دار شدن مواد مرکب Al-3%TiB2 و Al-6%TiB2 تنها ۱۰ ميلي ولت پايين تر از پتانسيل بحراني آلومينيم خالص تجارتي بدست آمد. همچنين مشخص گرديد که در آزمايشهاي پلاريزاسيون پتانسيوديناميک، دمش گاز بي اثر در محلول و روبش پتانسيل با سرعت بسيار پايين براي تعيين مقدار دقيق Epit نمونه هاي ماده مرکب لازم است.