سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبداله افشار – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی متالورژی
ابوالقاسم دولتی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی متالورژی

چکیده:

در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع هوافضا ، نظامی، دریایی وصنایع اتومبیل سازی سعی شده از موادی استفاده گردد که دارای حداقل وزن و یا حداکثر نسبت استحکام به وزن باشند. راین راستا تحقیقات وسیعی در زمینه توسعه مواد سبک به مرحله اجرا گذاشته شده است. آلیاژها وکامپوزیت های منیزیم بدلیل دانسیته پایین و خواص مکانیکی مناسب از جیاگاه بخصوصی در صنایع مذکور برخوردار می باشند.
بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت های زمینه منیزیم تحقیقات متعددی گزارش شده ، درحالیکه بر روی رفتارخوردگی این کامپوزیت ها در محیط های خورنده از جمله محلول NaCl اطلاعات بسیار محدوددی موجود می باشد. در تحقیق حاضر رفتار خوردگی آلیاژهای WE54 , AZ91 وکامپوزیت های زمینه منیزیم الیاف Al2O3در محلول NaCl 3%، ۱،۱ ، ۰/۰۱ و در دماهای ۹۰ درجه سانتی گراد ، ۵۰، ۲۵ مورد بررسی قرار گرفته است و تاثیر پارامترهای محیطی (مانند، غلظت محلول NaCl و دمای محلول) و متالورژیکی (مانند، سیکل عملیات حرارتی) بر روی رفتار خوردگی آلیاژها و کامپوزیت های زمینه منیزیم ارزیابی گردیده است. جهت بررسی دقیق تر رفتار خوردگی از روشهای پلاریزاسیون پتانسیو دینامیکی بصورت سیکل دوتایی استفاده گردید.
نتایج حاصله نشان داد عناصر نادر مانند، یوتریم، نئودیمیم و زیرکونیم در آلیاژ WE54 در طی پروسه آلیاژ سازی سبب بهبود مقاومت خوردگی این آلیاژ نسبت به منیزمی خالص می گردد، در حالیکه درآلیاژهای AZ91 تاثیر پروسه عملیات حرارتی تمپر تحت سیکل T6 بسیار موثر بوده و مقاومت خوردگی این آلیاژ ها را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. در موردکامپوزیت های منیزیم –الیاف Al2O3 وجود این الیاف در زمینه منیزیم همانند سدی در برابر خوردگی عمل کرده و مقاومت خوردگیآنها را در محیطهای نمکی افزایش می دهد.