سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – استاد دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

نتایج سرعت اکسایش پودر آهن فشرده، پودر اهن فشرده و تف جوشی شده، گندله و خشته آهن اسفنجی نشان میدهد که:
– وستیت در زیر دمای ۵۷۰ درجه سانتی گراد تولید نمی شود.
– مکانیسم کنترل کننده سرعت اکسایش در اوایل دوره و در مراحل اکسایش پیشرفته یکسان نیست. با پیشرفت اکسایش عامل کنترل کننده سرعت در محدوده نسبتا وسیعی از معادله پارابلیک تامان تبعیت می کند.
– هرچه درجه فشردگی پودر و نمونه بیشتر باشد، سرعت نفود بیشتر کنترل کننده سرعت شده و سرعت اکسایش با افزایش درجه فشردگی بصورت خطی کاهش می یابد.
– سرعت اکسایش و یا بالا رفتن دما افزایش می یابد و از قانون آرنیوس تبعیت می کند.
– عامل تعیین کننده سرعت رشد پوسته اکسید، سرعت نفوذ یون آهن سه ظرفیتی از داخل به خارج و بر عکس نفوذ دفکت الکترونها و جاهای خالی آن از خارج به داخل نمونه می باشد. این امر باعث ایجاد شکاف بین پوسته اکسید و هسته اهن می گردد که نه چسبندگی و نه پیوستگی دارد ونه محافظ می باشد و در اثر کوچکترین ضربه از سطح نمونه جدا میگردد.
اهن و برخی از فولادها می توانند در جو محیط اکسیده شوند. شناخت مکانیزم اکساش اهن و فولاد بویژه در دمای بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا از این طریق می توان برایحفاظت مصالح آهنی و فولادی از اکسایش و در نتیجه کاهش ضایعات و عواقب نامطلوب آن در موارد زیر اقدام کرد:
برای کندن اکسایش قطعات فولادی تولید شده به روش متالورژی در روند تف جوشی
برای کندن اکسایش مصالح فولادی در روند عملیات حرارتی
برای کندن اکسایش شمشالها و تختالها در حین بازپخت و نورد
برای کندن اکسایش اگزوز موتورهای احتراق
برای کندن اکسایش لوله های نیروگاه ها
برای کندن اکسایش گندله و خشته های آهن اسفنجی در مدت انبار کردن، حمل و نقل بار کردن در کوره
در این مقاله به عنوان مقال نتایج تحقیقاتی که برای شناخت مکانیسم اکسایش پودر آهن، پودر آهن فشرده شده و تف جوشی شده، اهن اسفنجی و نیز خشته آهن اسفنجی در هوا انجام گرفته عرضه می گردد. تاثیر عواملی از جمله درجه فشردگی در هوا انجام گرفته عرضه می گردد. تاثیر عواملی از جمله درجه فشردگی پودر اهن و عمیات تف جوشی آن در اتمسفر نیتروزن و نیز خشته کردن اهن اسفنجی در سرعت اکسایش نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدیعی است با ارائه شیوه های مناسب در جهت کاهش اکسایش مصالح آهنی و فولادی مثلا شمشالها و تختالها هرچند به مقدار ناچیز نه تنها می توان ضایعات را تا درصد زیادی کاهش داد بکه صرفه جویی در انرزی مصرفی برای عملیات حرارتی شمشالها و تختالها ، کاهش شکستغلطکها در روند تغییر شکل، کاهش آلودگی محیط زیست و استهلاک نسوز کوره هانیزز از جمله مزایای آن می باشد.