سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا پورخورشیدی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
طیبه پرهیزکار – استادیار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
امیرمازیار رئیس قاسمی – کارشناس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

دوام بتن در محیط ه ای خورنده ، نظر اکثر کارشناسان بتن را به خود معطوف کرده است . کاربرد سیمان های مختلف، بخصوص انواع پوزولان ها می تواند تاثیر عمده ای در دوام بتن در این مناطق داشته باشد . در این تحقیق، دوام نمونه های بتنی مسلح ساخته شده با سیمان های نوع ٢، نوع ٥، سرباره ای و پو زولانی و در بعضی از مخلوط ها بهمراه مقادیری مواد مکمل سیمان، در منطقه خلیج فارس تحت شرایط مختلف بررسی می شود .
کلیه مخلوط های در نظر گرفته شده با دو نسبت آب به سیمان متفاوت ساخته شده اند . برای هر نمونه از هر مخلوط، سه نوع پوشش بتنی رو ی آرماتور در نظر گرفته شده است . همچنین نمونه های ساخته شده با هر یک از مخلوط ها، در سه شرایط متفاوت محیط ی واقعی : در ساحل ، ناحیه جزر و مد دریا و کاملاً مغروق در آب دریا در سواحل بندر عباس نگهداری می گردند . نمونه هایی از هر یک از مخلوط ها بصورت شاهد و در شرایط استاندارد آزمایشگاه ی نگهداری می شوند . آزمایش هایی نظیر تعیین پتانسیل و شدت خوردگی آرماتورها بر روی نمونه های قرار گرفته شده در شرایط محیطی واقعی و در سنی ن مختلف انجام می گیرد . همچنین آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه های شاهد انجام می شود . در نهایت، نتایج آزمایش های انجام گرفته بر روی کلیه نمونه ها با یکدیگر مقایسه شده و عملکرد نمونه های ساخته شده با مخلوط های متفاوت از لحاظ دوام مورد بررسی قرار می گیرد .