سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

روحا- کسری کرمانشاهی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ، گروه بیولوژیکی، بخش میکروبیولوژی
زهره صهیایی –
مجید میرمحمدصادقی –

چکیده:

پدیده تخریب ، نتیجه ای از یک واکنش غیر قابل برگشت است که در واقع، خصوصیات مهم هر نوع پلیمر را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
در این پژوهش تخریب زیستی (Biodegradation) پلی یورتان نوع الاستومر پلی اتری، به عنوان گروه مهمی از پلیمرها که دارای کاربردهای متنوع در صنایع مختلف می باشند توسط هشت گونه باکتریایی که اکثر آنها گرم مثبت بوده ، موردبررسی قرار گرفت.برای بررسی اثر هر یک از این باکتریها، پلیمر سالم برای مدتی خاص و در شرایطی ویژه (۳۰-۲۵ درجه سانتی گراد) بکار برده شد و برای ارزیابی تاثیر باکتریها بر روی پلیمرپلی یورتان از روش میکروبیولوژیکی و روش شیمیایی (متد طیف سنجی FT-IR) و نیز برای تایید در مواردی نیز از متد میکروسکپ اسکنیگ استفاده گردید.
نتایج نشان می دهد که اثر تخریب کنندگی باکتریهای مورد ازمایش بر روی این پلیمر یکسان نبوده واز این نظر به چهار دسته تقسیم میشوند که هر گروه بر روی پیوند خاص از پلیمر اثر گذاشته و آن را می شکنند.