سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه علوی نائینی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی مواد
محمد علی گلعذار – استاد
کیوان رئیسی – دانشجوی دکتری

چکیده:

خوردگی حفره ای الومنیوم خالص تجارتی و ماده مرکب زمینه فلزی الومینیوم با ذرات تقویت کننده TiB2 درم حلول یک مولار کلرید سدیم بررسی گردید روشهای مورد استفاده روش پلاریزاسیون پتانسیو کنتیک و روش پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک بوده است ازمایشهای پتانسیوکنتیک در شرایط دمش گاز نیتروژن در محلول و شرایط بدون دمشگاز و با نرخ جاروب کردن پتانسیل مختلف انجام شده است تاثیرات دمش گاز نیتروژن در محلول و تفاوت نرخ جاروب کردن پتانسیل در مورد نمونه الومینیوم خالص تجارتی و نمونه های کامپوزیتی Al-TiB2 بررسی شد ازمایشهای پتانسیو استاتیک برای تعیین موقعیت دقیق پتانسیل بحرانی حفره دار شدن E pit نمونه ها انجام شده است.