سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

حجت اله منصوری – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از اتصالات جوشکاری شده از جنس فولاد ساختمانی به میزان ۹۰ دصد در سکوهاو تجهیزات عظیم دریایی برای اکتشاف و استخراج نفت و سایر مقاصد نظامی و سیاسی و اقتصادی اهمیت بررسی رفتار خوردگی این فولادها را مشخص می کند. از جهتی چون تنشهای اعمالی بر روی این ساختمانها بصورت سیکلهای نوسانی زیاد و با دامنه تنش کم می باشد و معمولا نواحی بحرانی آنها، اتصالات جوشکاری شده ای است که تماما در آب دریا قرار می گیرد، تحقیق بر روی رفتار خوردگی خستگی این فولادها در شرایط جوشکاری شده اهمیت برجسته ای دارد.
در این مقاله رفتار خوردگی خستگی مقاطع جوشکاری شده ورقهای با ضخامت ۱۵ میلیمتر از جنس فولاد ساختمانی و با ترکیب شیمیایی Mn=0/6563 ، Si=0/2032 ، C=0/1097 ، S=0/013و P=0/0258 (بر حسب درصد وزنی) تحقیق شده است. بدین منظور از دستگاه خستگی دورانی کانتینور (یک سردرگیر) ساخته شده در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان استفاده گردید.