سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خسرو هاشمی – سرپرست خوردگی فلزاتنواحی دریایی شمال گچساران

چکیده:

خطوط لوله درهرصنعتی ازاهمیت زیادی برخوردار بوده و به عنوان رگهای حیاتی آن صنعت محسوب میشود احداث خطوط لوله برای سازمان متولی دارای هزینه هنگفتی می باشد بنابراین نهایت تلاش برای جلوگیری ازخوردگی درونی و بیرونی خطوط لوله درمراحل مختلف ازجمله طراحی احداث راه اندازی نگهداری و تعمیرات آن بعمل می آید برای کلیه مراحل شیوه های خاص برای جلوگیری از خوردگی وجود دارد درصورت مراقبت و نگهداری اصولی خطوط لوله از دیدگاه خوردگی اگر باز هم بنا به شرایط پیچیده خطوط لوله دچار خوردگی گردد به ناچار بایستی از روشهای بازرسی خوردگی پیشرفته که همان توپک هوشمند است استفاده شود تا بتوان از آن درشرایط ایمن بهره جست بنابه نوع خوردگی و دقت موردنیاز گونه های مختلف توپک هوشمند بکارگرفته میشود مرحله پس ازتوپکرانی تعمیر اصولی خط لوله با استفاده از اطلاعات بدست آمده ازتوپک است که نیاز به هماهنگی و برنامه ریزی دقیق و بودجه خاص خود دارد