سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوید پرنیان – کارشناس ارشد بخش مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار بخش مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مطالعات نشان می دهد خوردگی درونی، ۵۰% از کل تخریبهای خطوط لوله را در بر می گیرد. که خوردگی حاصل از دی اکسید کربن و اکسیژن، بیشترین نقش در خوردگی درونی لوله ها را ایفا می کنند. در این تحقیق مکانیزم خوردگی در دیواره لوله ها بررسی شده و سرعت خوردگی نمونه های فولاد کم کربن ۱۰۱۸ از جنس لوله ها، اندازه گیری شده است. نرخ خوردگی نسبت به سرعت جریان سیال، بوسیله روشهای پلاریزاسیون خطی و تقلیل وزن محاسبه گردیده است. سرعت خوردگی در دو فاز آب / میعانات، نزدیک به دو برابر نرخ خرودگی در آب بدست آمده است. همچنین بوسیله آزمایش استاندارد الکترود سیلندر چرخان (RCE) تاثیر الگوهای جریان مورد مطالعه قرار گرفته است. ترکیب میعانات گازی آنالیز شده و همچنین بوسیله میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورفولوژی سطح محصولات خوردگی مورد ارزیابی قرار گرفته است، که در نهایت راهکارهایی برای جلوگیری از این خوردگی ارائه گردیده است.