سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عبدالله افشار – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خوردگی رفتگی (Erosion – corrosion) یکی از مهمترین انواع خوردگی می باشد که در اثر حرکت نسبی هم زمان سیال و فلز پدید می آید. این پدیده توسط پارامتر مکانیکی ایجاد شده و سپس به وسیله واکنشهای شیمیایی و با الکتروشیمیایی تشدید می گردد. با توجه به کاربرد روز افزون مس و آلیاژهای آن در آب دریا، بخصوص در مبدل های حرارتی وپروانه های کشتی ها، بررسی خوردگی رفتگی این آلیاژها در آب خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این کار تحقیقاتی سعی خواهد شد که سرعت خوردگی شش نوع از آلیاژهای برنج (Cu-Zn) در محلول %۵ NaCl در سرعت های حرکت ۴٫۵ , ۴,۳,۲٫۵,۲,۱٫۳,۰٫۶۵ و ۵ متر بر ثانیه در دماهای محیط با استفاده از روش دیسک دوار مورد مطالعه قرار گیرند.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که با افزایش سرعت حرکت سیال، میزان خوردگی در کلیه آلیاژها افزایش یافته و هر دو نوع خوردگی یکنواخت و موضعی (حفره ای و زدایش روی) در آنها مشاهده گردیده است که نوع و شدت و ضعف آنها بستگی به نوع آلیاژ و سرعت حرکت سیال دارد.