سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بابک زندیان – فوق لیسانس خوردگی و حفاظت مواد – دانشگاه صنعتی شریف
محمد قربانی – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش با در نظر گرفتن کاربرد گسترده فولادهای زنگ نزن (به ویژه فولادهای AISI410 , AISI304 , AISI316L) در صنایع شیمیایی وپتروشیمی و دریایی، تعیین دامنه فواصل شکاف موجبخوردگی شکاف، میزان تخریب فلز و رفتار آلیاژ در محلول های آبی محتوی کلرید سدیم تحت شرایط شکافی مد نظر بوده است.
پس از مشخص شدن رفتار فولادهای زنگ نزن مذکور در هر یک از محلول های با غلظت ۲/۵M , 1M, 3/5% کلرید سدیم (برای فولاد AISI304 غلظت ۱/۵M) هم مورد آزمایش واقع گشت) توسط رسم منحنی های پلاریزاسیون سیکلی، آزمایشهای پتانسیواستاتیک تحت شرایط شکافی حاصل از سل الکتروشیمیایی ساخته شده در پتانسیل های معین بر قیمت ترانس پسیو منحنی پلاریزاسیون انجام گرفته است.
نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش غلظت یون کلرید در محلول ابی، گستره فواصل شکاف ایجادکننده خوردگی شکافی دراین فولادها بازتر می گردد. همچنین مکانیزم خوردگی شکافی درفولاد AISI410 با فولادهای ۳۰۴AISI , AISI316L متفاوت می باشد و در اغلب موارد کمترین فاصله شکاف باعث عمیق ترین تخریب در این فولادهاست.