سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رحیم زمانیان – رئیس مطالعات فنی تخصصی امور پالایش، وزارت نفت
محمود سنجری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

خوردگی فولاد وفولادضد زنگدر زیر عایق حرارتی در طی سالهای اخیر در صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع شیمیایی اهمیت یافته است.
این پدیده می تواند از عایق یا عایقکاری نامناسب ناشی شود. خوردگی در زیر عایق معمولا از طریق نفوذ آب به داخل عایق ایجاد میشود. عایق مانند یک اسفنج آب را در تماس با سطح فلز نگه می دارد. آب ممکن است از باران، سرریز ا زتجهیزات مجاور یا نم زدگی حاصله از چرخه دمایی یا عملیات درجه حرارت پایین نظیر سرماسازی ناشی شود.
سه نوع خوردگی در زیر عایق وجود دارد: ۱) خوردگی اسیدی یا قلیایی ۲) خوردگی کلریدی ۳) خوردگی کالوانیکی . محدوده درجه حرارت این پدیده از صفر تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد برای فولاد کربنی از ۶۰ تا ۲۰۰ سانتیگراد برای فولاد ضد زنگ می باشد . در فولاد کربنی خوردگی به شکل از دست دادن موضعی یا یکنواخت ضخامت دیواره ظاهر می شود. درفولاد ضد زنگ این نوع خوردگی معمولا به شکل حفره دار شدن و ترک – خوردگی می باشد.
این تحقیق شامل جدیدترین اطلاعات روز و آزمایشات انجام شده برای مطالعه خوردگی فولاد کربنی و فولاد ضد زنگ نوع ۳۰۴ در زیر عایق پشم شیشه می باشد. خوردگی لوله فولاد کربنی به شکل از دست دادن عمومی ضخامت ظاهر شد. به علاوه تاثیر هوابند (فویل آلومینیومی) در کاهش سرعت خوردگی ملاحظه گردید. در این آزمایشات ترک – خوردگی تنشی در لوله فولاد ضد زنگ نوع ۳۰۴ دیده نشد.
در یک نمای کلی، هفت متغیر قابل کنترل در این تحقیق شناخته شده است: ۱) طراحی دستگاه ها ۲) درجه حرارت عملیاتی ۳) انتخاب عایق ۴) رنگ کاری و پوشش فلز ۵) هوابندها ۶) آب و هوای محیطی و ۷) برنامه های نگهداری و شیوه نامه های بازرسی.