سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیل زاده وحیدی – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کر

چکیده:

بتن زمانیکه بصورت مسلح مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای دو مشخصۀ اصلی باشد، یکی مقاومت در برابر بارهای وارده و چسبندگی مناسب بین آرماتورها و بتن و دیگری مقاومت در برابر آتش سوزی و دوام، منظور از دوام این است که در طول عمر مفید سازه های بتن مسلح، می بایست برای حفاظت از بتن و خوردگی فولاد در برابر شرایط آب و هوایی و اثرا ت محیطی خورنده، مقاومت کافی وجود داشته باشد در شرایطی محیطی خورنده می توان با اتخاذ تدابیری در حین طراحی و اجرا سازه های بتن آرمه، میزان خوردگی فولاد را کاهش داده و به حد قابل قبول رساند. در این مطالعه علل و عوامل موثر بر خوردگی فولاد و روشهای کاهش اثرات مخرب آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.