سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در حفاری چاههای نفت با سایر چاههایی که احتیاج به حفاری تا عمق های زیاد باشد از گلهحای حفاری جهت آسان ساختن عمل حفاری و جلوگیری از گرم شدن مته های حفاری استفاده می شود.
به علت تمایل روز افزون به حفاری چاههای عمیق مسائل خورگی عمده ای برای لوله ها و مته های حفاری به علت افزایش فضار و درجه حرارت با عمق حفاری ایجاد می گردد.
در این مطالعه چهار نوع مختلف از گلهای حفاری که دارای ترکیبات و فرمول مختلف می باشند مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق ابتدا ثار کلرور سدیم در فشار اتمسفر و درجه حرارت اطاق بر روی خوردگی فولاد درگلهای حفاری مطالعه شد و سپس اثر فشار و درجه حرارت بالا بر روی خوردندگی این گلها مورد بررسی قرار گرفت.