سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود عسکری – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
محمد حبیبی پارسا – استادیار گروه مهندسی مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
سینا کاشانی نژاد – کارشناس مهندسی مواد – دانشگاه تهران

چکیده:

مهمترین عامل کنترل کننده عمر عملیاتی ادوات مورد استفاده در فراوری حرارتی فلزات، عمر نسوز کاری آنها می باشد. فرایند تبدیل مات به مس بلیستر با استفاده از دمش هوا بدرون مذاب و انجام واکنش های تبدیل در کنورترهای پیرس – اسمیت انجام گرفته و مهمترین گام در فرایند فراوری حرارتی مس می باشد. تخریب و خوردگی مضاعف نسوز کاری در اطراف دهانه دمنده های دمش باعث کاهش موثر عمر عملیاتی این ادوات گشته و میزان این تخریب عموما کنترل کننده مدت دوره کاری کنورترها می باشد. در این تحقق با استفاده از روش شبیه سازی وهمانند سازی فیزیکی، دلائل وقوع این خوردگی موضعی و راهکارهای کاهنده آن مورد بررسی قرار گرفته است.