سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رمضانعلی طاهری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی

چکیده:

فولینگ میکروبی و خوردگی در کشتی ها تقریباً به صورت اپیدمی در آمده و اکثر شناورها از این معضل رنج می برند. عواملی از قبیل فرمولاسیون سوخت، شیوه های حمل و نقل، آبهای آلوده بنادر، روشهای ضعیف اداره و تمیز کردن کشتی، طراحی بد کشتی و قوانین محدود کننده زیست محیطی رو به افزایش در مورد عدم استفا ده از عوامل سمی ضد میکروبی از جمله عوامل تسهیل کننده خوردگی در شناورها می باشد . آلودگی میکروبی در شناورها می تواند در آلودگی سوخت، روانکارها، آب خنک کننده و آبهای خن و مخزن تعادل ب روز پیدا کند که نتیجه آن عبارت خواهد بود از تخریب موتور(فرسودگی سریعتر پیستونها و لای نر سیلندر و مسدود شدن فیلترها و نازل های انژکتور گاهی در طی چند ساعت )، خوردگی حفره ای مخزن سوخت، خوردگی های حفره ای موضعی، خوردگی عمومی مخرب لوله های خن، ته مخازن و بدنه که معمولاً به دلیل عدم آشنایی کافی با عوامل بوجود آورنده، به افزایش موارد تعمیراتی من جر می شوند . در برخی موارد،
حمله میکروبی از داخل و خارج به بدنه کشتی منجر به سوراخ شدن سریع آن شده است . از اینرو، شرکتهای بیمه بدنه غالبا از انعقاد قرارداد با کشت یها خودداری م یکنند، مگر اینکه روشهای مناسب پیشگیری ضد میکروبی نهادینه شده باشند.