سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز صالحپور – دانشگاه تبریز – دانشکده علوم – گروه فیزیک

چکیده:

مساله فرسایش سطوح موادی کهدر معرض تابش ذرات پر انرژی اتمی بویژه در محیط های تشعشعی مانند رآکتور های هسته ای هستند. بسیار مهم و قابل بررسی است. مطالعه همه جانبه این نوع خوردگی که بواسطه پراکنش اتمهای لایه سطحی موادجامد انجام می یابد در چند دهه اخیر به سرعت توسعه یافته است. نظر به اهمیت موضوع، در این کار نتایح آزمایشی مربوط به فرسایش اتمی در تک بلورهای si , Nio ناشی از بمباران با یونهای شتاب یافته Ar+ به عنوان نمونه، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین میزان تاثیر ویژگی های فیزیکی مواد تحت بمباران و شرایط پرتو بمبارانی بر روی سرعت فرسایش یونی عملا مطالعه و بررسی شده است.