سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

رحیم زمانیان – شرکت ملی نفت ایران، دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مباحث بسیار مهم علمی، فنی، اقتصادی که کمتر از یک صد سال است توجه عده ای از دانشمندان و محققان را بخود جلب نموده و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن انجام گرفته و می گیرد موضوع خوردگی (CORROSION) بویژه خوردگی فلزات، می باشد. به منظور روشن ساختن و توجیه و تفهیم مکانیسمهای انواع مختلفخودرگی تحقیاقت و بررسیهای وسییع، جدی و مستمر مخصوصا ر ۵۰ سال گذشته و همگام با پیشرفتهای سیع صنایع گوناگون صورت پذیرفته، بطوریکه با استفاده از اصول و مبانی علمی و نتایج حاصله از این پژوهشها در تدوین مقررات وروشهای خاص کنترل یا جلوگیری از خسارات ناشی ازپدیده خوردگی اقدامات بسیار سودمندی بعمل آمد و به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای نائل شده اند. همچنین از بدو شروع به فعالیتهای گسترده در این زمینه انستیتوهای آموزشی و آزمایشگاهی تحقیقات صنعتی کمکهای زیادی به اموزش اصول و مبانی واکنشهای خوردگی کرده اند .
تکنولوژی جدید با کاربرد مواد و مصالح صنعتی گوناگون ازجمله فلزات و آلیاژ ها، پلاستیک ها، لاستیکها، سرامیکها ، مواد مرکب و متراکم، چوب و غیره همراه بودهبویژه مستلزم بررسی و تولید آلیاژ ها و دیگر موادی است که در برابر خوردگی مقاومت لازم و قابل پیش بینی را داشته باشد، همچنین احتیاج به تدوین مقررات و روشهایی دارد که با اعمال و اجرای آنها بتواند میزانها و سرعتهای خوردگی ار بطور قابل ملاحظه ای کاهش دهد.