سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایرج گشمردی – بازرس فنی شرکت پالایش نفت بندر عباس

چکیده:

احتمال بروز خطرات همیشه درصنایع نفت وجود دارد کهدرصدی ازآن بخاطربازدیده های نامناسب درهنگام عملیات ویادرزمان توقف واحدها است و بخشی ازاین بازدیدها مربوط به بازرسی های پدیده خوردگی است درصنایع نفت انواع خوردگیها ازجمله خوردگی یکنواخت گالوانیکی شیاری حفره ای بین دانه ای جدایش انتخابی سایشی هیدروژنی و… داریم که پارامترهایی همچون درجه حرارت اختلاف پتانسیل شرایط سطحی عملیات حرارتی وسرعت و… درافزایش آن موثر هستند خوردگی میتواند بصورت کاهش سطح ترک خوردن سوراخ شدن وپودرشدن فلزو… درلاین ها و قطعات دستگاه ها ظاهر گردیده و باعث نشت وخروج انواع سیالات سمی و اتش زا شده و به دنبال آن باعث حادثه های جانی و خسارت مالی می شود پس با بازرسی های دقیق خوردگی میتوان درکاهش خطراتی که پرسنل را تهدید می کند کمک کرد