سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آزیتا خسروان – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی – پژوهشکده علوم
فرشته بختیاری – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی شیمی کشور ایران

چکیده:

از مشکلات مهمی که در نیروگاه زرند وجود دارد ، خوردگی و رسوبگذاری در مسیرهای انتقال آب برج خنک کننده است که منجر به سوراخ شدن لوله های کندانسور و … می شود . خورنده بودن آب تصفیه از مشکلات دیگر نیروگاه زرند می باشد . با انجام آزمایشات میکروبیولوژی، آنالیز کامل شیمیائی آب ، کوپن گذاری و محاسبه اندیسهای لانگیر ، رایزنر ، پوکوریوس و مقایسه نتایج بدستآمده با مشخصات استاندارد آب ، علت رسوبگذاری در مسیرهای انتقال آب برج خنک، وجود کلسیم ، منیزیم، بالا بودن سختی کل و TDS بوده و علت خورنده بودن این آب ، غلظت زیاد کلر ، سولفات و وجود گل و لای و مواد معلق در آب است . در آب تصفیه سولفات و کلر باعث خورندگی آب می شوند . مجموع بررسیها نشان می دهد در وهله اول بهترین راه حل کاهش خوردگی و رسوبگذاری آب برج خنک کننده، تصحیح شیمیائی آب می باشد که علاوه بر کاهش خوردگی و رسوبگذاری ، باعث کاهش آب تخلیه برج در نیروگاه هم می شود که با توجه به مسئله کمبود آب در منطقه مهممی باشد .
در این تحقیق اثر بازدارنده ها ی شیمیائی هم به منظور کاهش خوردگی و رسوبگذاری آب برج بررسی شد . نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از بازدارنده ها با شرایط فعلی آب اثر چندانی ندارد . در صورت ایجاد شرایط مناسب برای آب می توان با افزایش ممانعت کننده مناسب، خوردگی و رسوبگذاری را به حداقل رساند . علت خورنده بودن آب تصفیه ، بالا بودن غلظت کلر و سولفات آب می باشد که برای کاهش خوردگی این آب کاهش غلظت کلر و سولفات در وهله اول ضروری است .