سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نمازیان – دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

همواره، فلسفه ساخت و ساز بر اساس هماهنگی با طبیعت بوده و این امر، در طول قرنها، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده است. یکی از نمودهای بارز طبیعت که برای بشر، بسیار قابل استفاده است خورشید می‌باشد. امروزه استفاده از انرژی‌های طبیعی دائم و نامحدود مانند انرژی خورشید می‌تواند مبحث گسترده و قابل تأملی باشد.متن زیر گزارشی است که در آن خورشید به عنوان منبع اصلی انرژی حرارتی کره زمین به همراه فرایند برقراری ارتباط آن با زمین، مورد بررسی و شناخت قرار می‌گیرد.ساختار گزارش بر این اساس است که ابتدا ساختمان خورشید و واکنش‌های سطح آن شناخته می‌شوند سپس با تشریح نحوة تشعشع خورشید، واکنش آن با جو زمین مطرح می‌گردد. برای درک بهتر تشعشع خورشید، شناخت دقیق اتمسفر یا فضای بین زمین و خورشید و بخش‌های مختلف اتمسفر ضروری به نظر می‌رسد.تمامی این مباحث، مقدماتی هستند که مبنای کار برای استفادة مؤثر از انرژی حرارتی خورشید به عنوان یک انرژی طبیعی نامحدود قرار خواهند گرفت.