سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن واحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید علوی مجد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یدالله محرابی – گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی
بهار نقوی – گروه آمار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

به کارگیری تکنولوژی ریزسنجش DNA (ANA Microarray) در سال‌های اخیر موجب تولید حجم انبوهای از داده‌های بیان ژنی شده است. در سال‌های اخیر تحلیل آماری این داده‌ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این مقاله داده‌های بیان ژنی سرطان پستان با استفاده از روش‌های آماری (خوشه بندی سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی) خوشه‌بندی گردید. در هر دو روش خوشه‌بندی، داده‌ها به دو خوشه تقسیم شدند. روش‌های مختلف خوشه‌بندی با توجه با گروه‌بندی واقعی (BRCA1, BRCA2) مورد مقایسه قرار گرفتند. ویژگی روش خوشه‌بندی سلسله مراتبی در تشخیص افراد BRCA1، ۹۴درصد و حساسیت آن ۱۰۰ درصد بدست آمد، ویژگی روش خوشه‌بندی غیر سلسله مراتبی در تشخیص افراد BRCA1، ۸۹ درصد و حساسیت آن ۱۰۰ درصد بدست آمد که نشان دهنده عملکرد خوب دو روش خوشه‌بندی است.